Změna stackovatelnosti itemů

Změna velikosti stacku z defaultního 99 na 299 u cobblu, hlíny a štěrku. Soubor se nachází v

 minetest/games/technic_game/mods/default/nodes.lua

Pokud se to nastavuje pro jiný typ hry tak se cesta může lišit (technic_game → minetest).

Oproti výchozímu nastavení přibyl řádek

 stack_max = 299,

takhle to potom vypadá:

minetest.register_node("default:dirt", {
	description = "Dirt",
	tiles = {"default_dirt.png"},
	is_ground_content = true,
	groups = {crumbly=3,soil=1},
	stack_max = 299,
	sounds = default.node_sound_dirt_defaults(),
})
 
minetest.register_node("default:gravel", {
	description = "Gravel",
	tiles = {"default_gravel.png"},
	is_ground_content = true,
	groups = {crumbly=2, falling_node=1},
	stack_max = 299,
	sounds = default.node_sound_dirt_defaults({
		footstep = {name="default_gravel_footstep", gain=0.5},
		dug = {name="default_gravel_footstep", gain=1.0},
	}),
})
 
minetest.register_node("default:cobble", {
	description = "Cobblestone",
	tiles = {"default_cobble.png"},
	is_ground_content = true,
	groups = {cracky=3, stone=2},
	stack_max = 299,
	sounds = default.node_sound_stone_defaults(),
})

Níže je info pro doplnění, s globálními definicemi není nutno hýbat.

Globální definice jsou v souboru

 minetest/builtin/item.lua

a stačí si vyhledat řádek (je to úplně na konci souboru)

 stack_max = 99

tato hodnota se zvlášť nastavuje pro různé typy itemů ( nodedef, tool, craftitem, noneitemdef).

Jak podotýká PilzAdam ve fóru, změna u kategorie tool může mít za následek, že po prasknutí používaného nástroje zmizí celý aktuální stack nástrojů.

Navigace

Obecné

Vývoj

Naše minetest games

Jiné minetest games

Minecraft

Wurm Unlimited

Ostatní

O této wiki

Tisk/export
Jazyky