Mining drill

  • Jméno itemu: itest:mining_drill
  • Kapacita: 10kEU
  • Energy use per block: 50EU

Popis

  • Mining drill je elektrický nástroj, který těží stejně rychle jako železný/bronzový krumpáč. Na jedno nabití vykope 200 nodů.

Recept

I
I C I
I R I

I- itest:refined_iron_ingot, C- itest:circuit, R- itest:re_battery. Produkuje 1 mining drill.

Navigace

Obecné

Vývoj

Naše minetest games

Jiné minetest games

Minecraft

Wurm Unlimited

Ostatní

O této wiki

Tisk/export
Jazyky