Uninsulated tin cable

  • Jméno node: itest:tin_cable0
  • Max. energie: 5EU/tick (100EU/s)
  • Odpor: 0.025EU per node

Popis

  • Vynikající kabel pro vedení nízkého množství EU na větší vzdálenosti.
  • Kabel je nevhodný pro vedení EU z BatBoxů, MFE, MFS jednotek a generátorů (ofc těch coal driven), jelikož mají output větší než 5EU/tick (mezi ty by se mohl počítat i windmill… viz. windmill).
  • Pokročilejší kabel se stejným odporem je Glass fibre cable

Recept

T T T

T- moreores:tin_ingot. Produkuje 9 kusů kabelu.

Navigace

Obecné

Vývoj

Naše minetest games

Jiné minetest games

Minecraft

Wurm Unlimited

Ostatní

O této wiki

Tisk/export
Jazyky