Instalace nového serveru

Zde si ritchie odkládá kroky při instalaci nového serveru.

Užitečné čtení: Kontrolní seznam pro nový server

  • nastavení statické IP adresy
  • úprava PS1 v .bashrc (barevně odlišený prompt ve shellu)
  • ssh jen na klíče
  • zakázání instalace doporučených a navržených závislostí
$ cat /etc/apt/apt.conf
APT::Install-Recommends "0";
APT::Install-Suggests "0";
  • úprava repozitářů (debian backports např.)
  • konfigurace NTP klienta
  • instalace webového serveru a jeho konfigurace
  • instalace monitoringu (např. munin)
  • vytvoření uživatelů pro provozované aplikace (minetest, minecraft, znc, …)
  • další služby (ftp, nfs, …)
Navigace

Obecné

Vývoj

Naše minetest games

Jiné minetest games

Minecraft

Wurm Unlimited

Ostatní

O této wiki

Tisk/export
Jazyky